Educatie

Matthew Koang Jiing Primary School in Wanding (Zuid-Sudan)

In januari 2016 heeft onze voorzitter Sarah Nyachan Tut voor het eerst vluchtelingenkampen bezocht in Matar (Ethiopië) en Wanding in Zuid-Soedan. Het belangrijkste doel was om met eigen ogen te zien hoe de situatie werkelijk was. Hoe is het gesteld met de huidige faciliteiten in de gezondheidszorg, educatie en WASH (Water, Sanitation and Hygiëne) voor de lokale gemeenschap in Wanding?

Er zou een medische post zijn in Wanding, gefaciliteerd door een lokale NGO werkzaam in vele regio’s in Zuid-Soedan. Tijdens het bezoek aan het gebied bleek er enkel een leeg, vervallen gebouw te staan. Er waren geen hulpverleners aan het werk, de lokale gemeenschap gaf aan dat de hulpverleners enkel komen voor onderzoeksdoeleinden en nadien terugkeren naar Akobo. Wanneer mensen uit Wanding een gezondheidszorg nodig hebben, moeten zij uitwijken naar Akobo (in Ethiopië of Zuid-Soedan), wat mijlenver ligt en enkel is te bereiken met de boot of te voet.

Scholen zijn er niet. Wel waren er twee leraren bereid om op vrijwillige basis de kinderen les te geven als zij ondersteuning konden krijgen met lesmateriaal. In mei van 2016 ging Sarah voor haar werk terug naar Zuid-Soedan en heeft ze lesmateriaal meegebracht, waaronder boeken, schriften en schrijfmateriaal. De leraren en kinderen waren enorm blij en dankbaar en kregen de kinderen les onder een boom. Het lesmateriaal wordt bewaard in het kerkgebouw. In hetzelfde jaar wanneer Sarah Wanding passeerde nam ze wat lesmateriaal mee en het was geweldig om te zien dat een grote groep kinderen onder een boom les kregen.

In december 2016 kwam Sarah terug naar Nederland en had ze het contact met Wanding verloren, waardoor de stichting niet meer in staat was om ze te ondersteunen met schoolmateriaal.

Ondersteuning van schoolmateriaal in Wanding

In mei 2019 ging er een nieuwe deur open. Het werd mogelijk voor de stichting om opnieuw schoolmateriaal te sturen naar de Wanding. Een christelijke organisatie in Kenia, die 4x per jaar naar Wanding reist, was bereid om de schoolspullen mee te nemen in de helicopter naar Wanding. De eerste levering van schoolmaterialen in mei 2019, bracht zo veel hoop in de gemeenschap. De kinderen kwamen vrolijk en zingend bijeen en ontvingen vreugdevol hun leerboeken, schriften, pennen en potloden. De gemeenschap wil de school graag vernoemen naar Matthew koang Jieng, de eerste evangelist uit de regio. Waar hij ook was, gaf hij Bijbelstudies onder bomen, zoals deze kinderen in Wanding les krijgen onder de boom.

De stichting heeft half 2019 een getrainde leraar, Thomas Tut Gil uit het Kakuma Kamp in Kenia, gestuurd naar Wanding om de leraren in Wanding te trainen en te ondersteunen bij het opzetten van de klassen. Ook heeft hij de algemene baseline research uitgevoerd. Bij aankomst in Wanding bleek dat het team was gegroeid van 2 naar 15 leraren die vrijwillig les geven aan 306 kinderen. Wegens de overstromingen afgelopen jaar kwamen er geen kinderen uit de andere gebieden rond Wanding, zowel aan de Zuid-Soedanese en Ethiopische zijde van de Pibor rivier.

Deze ontwikkelingen heeft de stichting erg gemotiveerd om educatie een prioriteit te maken in Wanding, hoewel er ook nood is aan gezondheidszorg en schoon drinkwater. Helaas kunnen we op dit moment niet alles tegelijk aanpakken en het is onze overtuiging dat educatie een weg is naar onafhankelijkheid. Het is niet ons doel om de gemeenschap afhankelijk van onze hulp te maken, maar hen te ondersteunen om veerkrachtig en zelfvoorzienend te zijn.