Doelen en acties

Doelen voor Zuid Sudan

– Het bieden van hulp aan mensen die in Zuid-Soedan, EthiopiĆ« en eventueel in andere delen van Afrika in extreme armoede leven.

– Het bevorderen van lokale ontwikkeling en armoede bestrijding in Zuid-Soedan en EthiopiĆ« vanuit een christelijke levenshouding.

Acties
– Verbeteringen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en arbeidondernemerschap.

Doel voor Nederland:

– Het stimuleren van Zuid-Soedanezen om te participeren in de Nederlandse samenleving.

Acties
– Door middel van informatie verstrekkingen, begeleiden en ondersteunen bij participaties en emancipatie processen.

– Trainingen en cursussen en specifieke projecten en organiseren.

Ons eerste project
De stichting wil een Gezondheidscentrum bouwen in de Wanding Region in Zuid Soedan. We willen medische zorg verbeteren in de afgelegen gebieden van Zuid Soedan.