De stichting

Visie

De stichting wilt de huidige en toekomstige generatie in Zuid Soedan helpen om succesvol te zijn in de maatschappij. Wij willen hen steunen en stimuleren om bij te dragen aan de opbouw van de maatschappij, waar mensen in harmonie leven met elkaar. Dit kan gedaan worden door (medische) zorg, educatie en ondernemerschap.

Identiteit

Wij willen God’s liefde delen met andere mensen. De nadruk ligt op het helpen van de zwakke en kwetsbare mensen in de maatschappij, gebaseerd op Zijn opdracht om je naasten lief te hebben als jezelf.