River of Life

River of Life

Stichting River of Life is een organisatie die is opgericht door Sarah Nyachan B. Tut. De leden van de stichting maken zich zorgen en willen zich via de stichting inzetten voor de leefsituatie van mannen, vrouwen en kinderen in Zuid Soedan, met name op het gebied van gezondheidszorg, waarbij zij zich vooral richten op vrouwen en kinderen, educatie en zelfredzaamheid.

Visie en identiteit

De stichting wilt de huidige en toekomstige generatie in Zuid Soedan helpen om succesvol te zijn in de maatschappij. Wij willen hen steunen en stimuleren om bij te dragen aan de opbouw van de maatschappij, waar mensen in harmonie leven met elkaar. Dit kan gedaan worden door (medische) zorg, educatie en ondernemerschap.

Wij willen God’s liefde delen met andere mensen. De nadruk ligt op het helpen van de zwakke en kwetsbare mensen in de maatschappij, gebaseerd op Zijn opdracht om je naasten lief te hebben als jezelf.

Waarom River of Life?

River of Life: in een warm land is een rivier levengevend, een geschenk van God. Waar geen rivier is, is er geen hoop tussen de evenaar en de subtropische breedtegraad. Stichting River of Life wil datgene geven wat voor mensen het verschil kan maken tussen leven en geen leven. In Wanding is ook een rivier: de Pibor River. Stichting River of Life wil de symbolische rivier zijn, of misschien zelfs maar een klein stroompje, waar mensen weer nieuwe krachten kunnen opdoen.