Wanding Health Center

Situatie rond Wanding

Zuid Soedan is een zeer arme regio die al jarenlang geteisterd is door oorlogen, gewelddadigheden, droogte en voedselschaarste. Hierdoor zijn veel mensen dit gebied ontvlucht op zoek naar betere perspectieven. Met name de staat Upper Nile is zeer verarmd door jarenlange schermutselingen tussen de Nuer enerzijds en de Murle anderzijds (de aanleidingen waren vaak veediefstallen en wraakacties, en ook wel tussen enkele rivaliserende Nuer groepen onderling (de Lou en de Jikany).
De gevolgen hiervan zijn enorm. Het gebied heeft daarom al jaren de status van een zeer onveilig gebied. Velen zijn omgekomen en andere bewoners zijn het gebied ontvlucht. Veel van de bewoners uit dit gebied zijn gevlucht naar de stad Nasir of zitten in het vluchtelingenkamp Matar net over de grens met Ethiopië.
Er zijn echter ook periodes geweest dat het rustiger was in het gebied. Er zijn echter maar weinig mensen die willen terugkeren naar hun oorspronkelijke dorpen. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is het ontbreken van goede medische voorzieningen waardoor onder andere moeder- en kindsterfte hoog is te noemen. Tevens sterven er m.n. onnodig veel kinderen aan allerlei infectieziektes die goed te behandelen zijn maar door het ontbreken van medicijnen kunnen deze kinderen niet geholpen worden. Voor medische zorg moeten nu mensen ruim 40 kilometer reizen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Een reis die voor velen onbetaalbaar is.

De bevolking van Wanding bestaat momenteel uit 17.000 voormalige vluchtelingen. Naar verwachting zullen er tegen het eind van 2012 nog eens 25.000 vluchtelingen teruggekeerd zijn in dit gebied. Dan zal de populatie van Wanding bestaan uit 42.000 mensen.

In Wanding is geen ziekenhuis of andere medische voorziening. De dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn in Akobo – 40 kilometer verderop en alleen te bereiken te voet (13 uur) of per boot (5 uur) – en Nasir – 60 kilometer verderop en niet te bereiken per auto. Gezien het gebrek aan een kliniek en de grote afstand tot de twee dichtstbijzijnde ziekenhuizen is er een grote noodzaak voor een medische voorziening in Wanding.

Wanding gezondheidscentrum

Stichting River of Life heetf het initiatief genomen om een gezondheidscentrum in deze regio te bouwen. Dit centrum zal komen in het plaatsje Wanding in de staat Upper Nile enkele tientallen kilometers ten noorden van de stad Akobo (in Jonglei State) en grenst aan de staat Gambela in Ethiopië. Hier zal in samenwerking met een regionale samenwerkingspartner een “ primary health care centre “ worden gebouwd. Er zal onder leiding van een clinical officer zorg aan patiënten worden geleverd. De zorg zal gericht zijn op consultatie en advies en een aantal kleine medische handelingen. Bij meer complexe klachten zullen patiënten worden door verwezen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Bouw Health Centre
De lokale gemeenschap zal grond ter beschikking stellen voor de bouw van dit gezondheidscentrum. Een plot wat ruim genoeg om op termijn ook aanvullende medische voorzieningen toe te voegen en eventueel door te groeien naar een klein ziekenhuis. Het heeft een gunstige ligging en is voor de verschillende doelgroepen goed bereikbaar en kan eenvoudig worden aangesloten op water en elektriciteitsvoorzieningen.

Er zal een gebouw worden gerealiseerd met 11 kamers:
1. wachtruimte
2. ruimte voor inschrijving van patiënten en verrichten van kleine medische anamnese (temperatuur, gewicht, bloeddruk, enz.)
3. ruimte voor kleine medische ingrepen (vaccinaties, injecties, wondbehandeling, enz. )
4. spreekkamer arts/Clinical Officer
5. kamer voor bevallingen (3 bedden)
6. kleine operatiekamer voor eenvoudige operaties, keizersnede, etc.
7. operatiekamer voor oogoperaties (hier mogen geen andere operaties worden uitgevoerd i.v.m. hygiëne)
8. ruimte voor under 5 clinic (met speciaal toegerust materiaal, weegschaal, enz.)
9. klein laboratorium
10. apotheek
11. kleine ruimte voor medische dossiers

Organisatie
Er zal onder leiding van een clinical officer zorg aan patiënten worden geleverd. De zorg zal gericht zijn op consultatie en advies en een aantal kleine medische handelingen. Bij meer complexe klachten zullen patiënten worden door verwezen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
De kliniek zal worden gerund door een arts (Clinical Officer) en de behandelingen zullen worden uitgevoerd door medisch geschoold personeel (Clinical Officer, verpleegkundigen, vroedvrouwen, apothekers, laboratoriumpersoneel en andere gezondheidswerkers). Het medisch- en ander personeel van het health centre  zal in dienst zijn van de overheid (Republiek Zuid Soedan) en deze is dan ook verantwoordelijk voor de salariëring.

Samenwerking

Er zullen samenwerkingsverbanden worden aangegaan met de volgende organisaties:
De Republiek Zuid Soedan: Het ministerie van gezondheidszorg zal de medewerkers van de het gezondheid centrum aanstellen. Zij zullen in dienst zijn van het ministerie en door hen betaald worden.
De locale gemeenschap/community: Deze zal land beschikbaar stellen voor de bouw van de kliniek. Ook zal deze gemeenschap bouwmateriaal leveren (zoals zand en stenen) evenals menskracht, bouwvakkers en anderen die hand- en spandiensten verrichten.
YARD: een non-gouvernementele organisatie met hun hoofdkantoor in Juba in Zuid-Soedan. Dit is de enige organisatie die werkzaam is in het gebied rond Wanding.
De ziekenhuizen in Akobo en Nasir: voor het verwijzen van patiënten en het verrichten van medische handelingen die niet in de kliniek in Wanding kunnen worden uitgevoerd. Tevens zal er, indien nodig, medisch advies gevraagd worden en overleg gepleegd worden met de artsen/Clinical Officers van deze ziekenhuizen.
Bureau Inzicht: wat een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het project. Dit bureau zal aan de Stichting begeleiding geven middels coachende gesprekken en een rol spelen in de inhoudelijke en financiële verantwoording.